• 4033 Debrecen, Sámsoni út 62.
  • +36 30 223-4987 vagy+36 30 521-9999

Általános bérleti feltételek

A bérelt eszköz (gépjármű, utánfutó, betonkeverő, stb.) kizárólag rendeletésszerűen, a kezelési-használati útmutó előírásai szerint használható.

A közúti forgalomban részt vevő bérelt eszköz csak a mindenkori közlekedésrendészeti törvények és szabályok (KRESZ) maradéktalan betartásával használható.

A közúti forgalomban részt vevő bérelt eszközt kizárólag a bérleti szerződésben feltüntetett személyek vezethetik.

A bérlő nem jogosult a bérelt eszközön bárminemű javítást vagy szerelést végezni, végeztetni, amelyhez a bérbeadó nem járult hozzá.

A bérlő köteles a bérelt eszközben keletkező meghibásodásról, kárról vagy lopásról azonnal értesíteni a bérbeadót.

A közúti forgalomban részt vevő és az erre a célra forgalmi engedéllyel rendelkező motorizált eszközök bérleti díja tartalmazza a kötelező felelősségbiztosítást is.

A biztosítás nem vonatkozik a kerék-, gumi-, utastér- (pl. cigaretta égetés, rágógumi stb.) sérülésekre, illetve rongálásokra, valamint a küszöb alatti sérülésekre.

A bérelt motorizált eszközök rendelkeznek minden hatósági engedéllyel, nemzetközi biztosítással. Ezen okmányokat és a jármű biztonsági berendezéseit (kulcsok, riasztó-kapcsoló,indításgátló stb.) a bérlő köteles magánál tartani, a bérleti idő letelte után azokat hiánytalanul a bérbeadónak átadni.

A motorizált bérelt eszközt a bérbeadó tartozék leltárral adja át, mely tartozékok hiánya esetén bérlő teljes anyagi felelősséggel tartozik.

Minden a bérleti idő alatt történő közlekedési, parkolási, szabálysértési bírság a bérlőt terheli.

A bérelt eszköz csak a bérleti szerződésben és az adatlapon feltüntetett országokba vihető ki.

A bérlő a motorizált bérelt eszközt az átvételi állapotának megfelelően, üres üzemanyag-tartállyal a bérleti szerződésben rögzített határidőig köteles átadni a bérbeadónak.

A bérleti feltételek be nem tartásából származó károkért a bérlő teljes anyagi- és büntetőjogi felelősséggel tartozik.

 

Ha a bérlő magánszemély:

- személyi igazolvány, lakcímkártya;
- a bérelni kívánt járműnek megfelelő érvényes vezetői engedély;
- Az összes lehetséges járművezető adatai (név, lakcím, szem.ig. szám, jogosítványszám, születési hely, idő);
- A kalkulált bérleti díj készpénzben való kifizetése;
- 50-200.000 Ft letéti díj megfizetése, mely a bérlet végeztével visszafizetésre kerül.

Ha a bérlő cég vagy szervezet:

- 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat;

- Aláírási címpéldány;

- Bélyegző;

- Meghatalmazás az ügyben eljáró részére az aláírótól;

- a bérelni kívánt járműnek megfelelő érvénye4s vezetői engedély;

- Az összes lehetséges járművezető adatai (név, lakcím, szem.ig. szám, jogosítványszám, születési hely, idő);

- A kalkulált bérleti díj készpénzben való kifizetése;

- 50-200.000 Ft letéti díj megfizetése, mely a bérlet végeztével visszafizetésre kerül.

 

*A változtatás jogát fenntartjuk